PrivacyverklaringBrigitte van de Raadt | LinkedIn

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring legt Vertaalbureau Van de Raadt, gevestigd te Joppe aan de Elfuursweg 39 met KvK-nummer 08215923, uit welke persoonsgegevens Vertaalbureau Van de Raadt verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
Vertaalbureau Van de Raadt respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, van haar (potentiële) klanten en andere relaties. Persoonsgegevens die aan Vertaalbureau Van de Raadt worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Vertaalbureau Van de Raadt houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Vertaalbureau Van de Raadt legt Vertaalbureau Van de Raadt de door u opgestuurde gegevens vast. Vertaalbureau Van de Raadt bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u zijn opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam en (e-mail)adres.

Doel van het verwerken van uw persoonsgegevens
Vertaalbureau Van de Raadt gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw vraag, vertaling of andere opdracht.
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Tevens informeert Vertaalbureau Van de Raadt geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere papieren nieuwsbrief bevat een adres waar u zich af kunt melden. Digitale nieuwsbrieven bevatten een link waarmee u zich af kunt melden.

Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Vertaalbureau Van de Raadt of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Vertaalbureau Van de Raadt naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Indien u hier bezwaar ten heeft kunt u dit uiteraard kenbaar maken. Uw gegevens zullen dan, indien dit wettelijk toegestaan is, per direct worden verwijderd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden. Vertaalbureau Van de Raadt kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Vertaalbureau Van de Raadt adviseert u de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies
Vertaalbureau Van de Raadt maakt op haar website gebruik van 1 (één) functionele cookie welke niet geweigerd of uitgeschakeld kan worden omwille het juist functioneren van de website:

cookienaam: pll_language

cookiewaarde: nl of de

cookielevensduur: maximaal 1 jaar

Deze cookie slaat de gekozen en/of huidige taal van de website op, deze cookie slaat geen persoonlijke of gevoelige informatie op.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met Vertaalbureau Van de Raadt door het sturen van een e-mail naar: info@vertaalbureauvanderaadt.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop Vertaalbureau Van de Raadt omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via hetzelfde e-mailadres indienen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Vertaalbureau Van de Raadt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.